oaistore

Consultas - Archivo General

 
Nivel de descrición:

Fondo

URL OAI

Niveis superiores:

    01 - ARQUIVOS PERSOAIS E FAMILIARES

1. Area de identificación

1.1. Código de referencia (Caixa-Posición)

Localización da documentación
Arquivo da Biblioteca do Museo do Pobo Galego

1.2. Título

Xaquín Lorenzo Fernández

1.4. Nivel de Descrición

Fondo

1.5. Volume e soporte da Unidade de Descrición

61 u. i. Papel

Material

Papel

2. Área de contexto

2.1. Nome do produtor

LORENZO FERNÁNDEZ, Xaquín, 1907-1989

2.2 Historia Institucional/Biografía

Xaquín Lorenzo Fernández, Xocas, (Ourense, 1907-1989), foi unha personalidade senlleira da cultura e da etnografía galegas, tal é que é considerado o mestre da etnografía galega, e foi o principal impulsor da creación do Museo do Pobo Galego.
Nas primeiras etapas da súa vida, durante a estancia na casa da avoa materna en Facós, Lobeira, entrou en contacto coa cultura rural e comprendeu a necesidade do seu estudo e promoción. No Bacheralato foi alumno de Ramón Otero Pedrayo e aos poucos xa entrou... Ver máis

2.3. Historia arquivística

Legado de Xaquín Lorenzo

3. Área de contido e estrutura

3.1. Alcance e contido

Os fondos personais de Xaquín Lorenzo permiten documentar e coñecer a súa actividade profesional, os seus intereses persoais e o seu compromiso coa cultura galega e o a súa difusión. Conservánse documentos identificativos persoais, cartillas médicas, facturas, fotografías, apuntes, artigos, documentación de homenaxes e premios, diplomas, correspondencia persoal, documentación patrimonial, documentación produto da súa actividade intelectual e cultural,tanto manuscrita como impresa.
O arquivo inclúe... Ver máis

3.4. Organización dos fondos

Fondo

4. Área de acceso e condicións de uso

4.1. Condicións de acceso

Descrición das condicións de acceso
Trátase de fondos xerados polo propio titular da documentación ao cal se lle aplica a restricción marcada pola lei vixente. Para a consulta da obra orixinal síguese á lexislación da Propiedade Intelectual, pola cal queda excluida á copia da documentación consultada. O acceso está suxeito á lexislación vixente: Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, Lei 30/1992, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común,... Ver máis

4.2. Condicións de reprodución

Condicións de reprodución
Acceso libre coas restricións establecidas polo decreto 307/1989, de 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia e as restricións que por conservación e preservación estipule o arquivo do Museo do Pobo Galego. Para aqueles documentos dispoñibles en soporte dixital, a consulta dos orixinais está restrinxida.

4.3. Lingua/Escritura dos documentos

4.4. Características físicas e requisitos técnicos

Papel

5. Área de documentación asociada

5.1. Existencia e Localización de Orixinais

Biblioteca e Arquivo do Museo do Pobo Galego

5.2. Existencia e Localización de Copias

Non existen copias

Items .. - contén (7)

01.01.01 Documentos persoais
01.01.02 Documentos patrimoniais
01.01.03 Documentos de función
01.01.04 Documentación gráfica
01.01.05 Documentación allea
01.01.06 Obxectos personais
01.01.07 Varia
nº ControlSignaturaArquivoPrestar
000004101.01ARQUIVO MUSEO DO POBO GALEGODisponible