oaistore
Registros encontrados: 8 Total Páginas: 1
1378 / 1381
8 folla(s) 32 x 23 cm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Conxunto de no documentos relacionados co testamento de Iohan Nunnez d`Aponte, deán da catedral de Santiago, outorgado ante o notario de Santiago, Aluar Perez Puquerino. Destacan entre outros, os pagos aos escribáns, aclaración do herdeiro e sobriño, ... ver más

FGB/P5-08
1380-00-00
1 folla(s) 32 x 23 cm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Confirmación de cobro por parte do prior do mosteiro, frei Álvaro de Santiago, polas misas en favor de Iohan Nunnez d`Aponte, deán da catedral de Santiago. Inclúe tamén tres documentos anteriores, nos que Rodrigo de Moscoso, arcebispo de Santiago, reclama ... ver más

FGB/P5-09
1446-07-26
1 folla(s) 270 x 268 mm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Os herdeiros de Fernán Gómez do Preguntorio, donos da propiedade na ribeira de Pedrouzos, do lado de Noia, reciben dos seus aforados Gonzalo Rodríguez e a súa muller, Catalina Eans, 90 marabedís e unha cantidade acordada de sardiñas. Ante as reclamacións ... ver más

FGB/P5-10
9999-00-10
1 folla(s) 31 x 25 cm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Ante o notario da vila de Noia, Lopo Rodríguez, un conxunto de testemuñas (vedrayos) que xuran sobre os evanxeos co fin de marcar os límites dunha propiedade reclamada por Afonso Guillelmez e a súa muller, Sabela Rodríguez. No texto destacan varios topónimos ... ver más

FGB/P5-05
1487-07-07
1 folla(s) 453 x 402 mm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Xoán González da Caña, veciño de Santiago e propietario de parte dun muíño véndelle a súa parte a Xoán de España, que xa tiña, xunto a outra propietaria, Mariña Afonso, a outra parte. No texto inclúese o ritual de toma de posesión do muíño

FGB/P5-11
1377-00-00
1 folla(s) 58 x 58 cm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Testamento de Iohan Nunnez d`Aponte, deán da catedral de Santiago, outorgado ante o notario de Santiago, Aluar Perez Puquerino. Son varios os beneficiarios do testamento, entre eles, os mosteiros de San Domingos, San Francisco e Belvis, o arcebispo Rodrigo ... ver más

FGB/P5-06
1506-02-12
1 folla(s) 36 x 34 cm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Documento de venta e cesión dos bens de Pero Campillo adxudicados en subasta pública ao mellor licitador, Roi del Oro, notario público de Muros, ante o notario público de Noia, Fernán López de Lamas, tamén notario real.

FGB/P5-12
1378-01-07
1 folla(s) 35 x 32 cm.

En: 01.06.03.01 - Colección Familia González del Blanco

Modificación testamentaria de Iohan Nunnez d`Aponte, deán da catedral de Santiago, outorgado ante o notario de Santiago, Aluar Perez Puquerino. Inclúe inventario de bens mobles, relación de moedas, e xoias e obxectos suntuarios.

FGB/P5-07
Página: 1/1